ubid.win
1 AUCTIONS | 2 REGISTERED USERS | 3 USERS ONLINE | 14/08/2022 02:58:41
Privacy Policy

I. Zakres obowiązywania

 1. KUPUI LTD z siedzibą w Leicester, Marshall Street 38, LE3 5FA (dla ułatwienia dalej zwana: „kupui.pl”), będąca operatorem platformy handlowej znajdującej się pod adresem https://kupui.pl (dla ułatwienia zwana: „kupui”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy nazywali ją skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że kupui.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez kupui.pl, skontaktuj się z kupui.pl (adres e-mail znajduje się w zakladce kontakt). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na platformie kupui. Kiedy w poniżej odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
   
 2. Celem tej Polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez kupui.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem platformy handlowej kupui oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług kupui.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO. Nasza Polityka prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.
   
 3. Korzystanie przez Ciebie z kupui, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami naszej Polityki prywatności i Regulaminu kupui.
   
 4. Klikając w linki zamieszczone na platformie kupui możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które świadczą usługę przez podmioty inne niż kupui.pl i tym samym znajdującą się poza naszą pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej
   
 5. Podczas zakładania konta Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie (w przypadku transakcji na Kupui dokonywanych bez uprzedniej rejestracji i posiadania konta) oraz w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na Kupui lub z aktualizacji Twoich danych dokonywanymi przez Ciebie za pośrednictwem ustawień w Moje Konto.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez kupui.pl, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie
Poniżej znajduja się najczęściej występujące funkcje na danych osobowych użytkowników, również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług kupui.pl.

 1.  

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij